Lidmaatschap

Ons lidmaatschap

 

Lidmaatschap is geldig tot wederopzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 30 november van het lopende jaar.

Je betaald een lidmaatschap per leeftijdscategorie per kalenderjaar. Daar bovenop komen de skibeurten die je skiet en eventuele extra trainingen.

Die skibeurten koop je digitaal in ons WSCP-portaal in de vorm van een 5- of een 10-kaart waarop elke keer een beurt wordt afgevinkt door de stuurman.

Een nieuw lid krijgt aan het begin van het seizoen 3 gratis skibeurten. Naar mate het seizoen vordert loopt dit evenredig met het contributiebedrag terug naar 2 en 1.

Onze consumptiekaarten worden ook digitaal gekocht via ons WSCP-portaal gekocht. Je koop een consumptiekaart waarop door de bardienst het betreffende bedrag wordt ingehouden.

Ook als je wil skiën moet je je (voor)inschrijven via het digitale skibord op het portaal. Zo weet je altijd hoe laat je ongeveer aan de beurt bent en of er nog plek is op een avond.

Je kan ook extra jeugdtrainingen volgen op de zondagochtend. Hiervoor zijn trainers beschikbaar die je het hele jaar training geven. Per jaar zij n er 10 trainingsdagen waarop je elke keer 2 beurten skiet.

Inschrijfformulier lidmaatschap
Ja ik wil graag lid worden en meld me aan! *

Gegevens nieuw lid of gezinshoofd

Gezinsleden

Tarieven 2022

De tarieven voor dit jaar zijn:

t/m 12 jaar€110,-
13 -15 jaar€136,-
16 - 20 jaar€163,-
21 jaar en ouder €200,-
Gezinslidmaatschap€325,-

Gezinslidmaatschap is 2 personen wonend op hetzelfde adres, elk extra bijkomend persoon is €14,- extra

Jeugdtraining (20 beurten)€320,-
Tienkaart€110,-
Consumptiekaart€25,-

NB. Als je binnen het seizoen lid wordt, gelden er per inschrijfmoment in tijd lagere tarieven.